Wycinka drzew

 

Prace alpinistyczne

 

Prace remontowe
 
  
Konserwacja budynków

 

Montaż reklam

 

Konserwacja oświetlenia i sieci energetycznych
 

 

Frezarka LASKI F-500H

https://www.youtube.com/channel/UCOLo2yMNIYUgBVqh1iX0Oqw/videos